Ostrzeżenie IMGW – mgły, na drochach ślisko

 Miejscami prognozowana jest mgła intensywnie osadzająca szadź i utrzymująca się powyżej 8 godzin. Widzialność w zasięgu mgły od 100 m do 200 m. Największe natężenie tych zjawisk prognozowane jest od godz. 18:00 dnia 20.02.2021 r. do godz. 10:00 dnia 21.02.2021 r.

Skip to content