OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 17 września 2018 roku (informacja o obwodach)

Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Młodzieszyn 
z dnia 17 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Młodzieszyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Helenów, Juliopol, Justynów, Leontynów, Skutki, Stare Budy Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13a, ul. Wspólna 13a, 96-512 Młodzieszyn
2 Młodzieszyn Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Bieliny, Januszew, Kamion Duży, Kamion Mały, Kamion Podgórny, Kamion Poduchowny, Młodzieszynek, Nowa Wieś, Nowy Kamion, Olszynki, Radziwiłka, Rokicina, Witkowice. Szkoła Podstawowa w Kamionie, Kamion Poduchowny 9, 96-512 Młodzieszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Adamowa Góra, Janów Szkoła Podstawowa w Janowie, Janów 71A, 96-512 Młodzieszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Bibiampol, Helenka, Marysin, Mistrzewice, Nowe Mistrzewice. Budynek po byłej szkole podstrawowej w Mistrzewicach, Mistrzewice 36, 96-512 Młodzieszyn
6 Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie-obwód odrębny Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 101, 96-512 Młodzieszyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Młodzieszyn najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Katarzyna Pietrzyk

Related posts

Skip to content