Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje ponad 4 lata. Narzędzie jest praktycznym komunikatorem pomiędzy społeczeństwem, a Policją. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Ponadto, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie własnych ustaleń, czyli m.in. poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów poza policyjnych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Na naszej stronie znajdą Państwo bezpośredni link do strony przekierowującej: KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

Od początku funkcjonowania KMZB na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano ponad 90 700 zgłoszeń. W ubiegłym roku na terenie powiatu sochaczewskiego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono prawie 800 zgłoszeń Do najczęściej zaznaczanych zagrożeń przez mieszkańców naszego powiatu należy zaliczyć przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Niemniej jednak, odnotowujemy również inne zagrożenia, które można wybrać z dostępnych kategorii zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez policjantów, a kiedy zostaje potwierdzone funkcjonariusze podejmują działania, by je wyeliminować, a sprawców pociągnąć do odpowiedzialności prawnej.

Pamiętajcie o tym, że często to was zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Bardzo cieszy nas fakt, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest co raz bardziej popularna i że mieszkańcy powiatu sochaczewskiego wielokrotnie z niej korzystają. Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a korzystanie z KMZB jest bardzo proste.

Zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera wpisując adres strony internetowej:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

Przypominamy, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

Skip to content