Komunikat Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 28 sierpnia 2019r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że w związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie  i przedostaniem się ścieków do rzeki Wisły, występuje zagrożenie katastrofą ekologiczną. Ścieki przez gminę Młodzieszyn przepływać będą prawdopodobnie dziś w nocy lub jutro. Alarmujemy, aby nie wchodzić do rzeki, nie łowić ryb oraz nie poić zwierząt wodą z rzeki Wisły i Bzury.

Miejscowości z gminy Młodzieszyn tj. Januszew, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Kamion Mały, Witkowice są na bieżąco monitorowane przez druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację, analizuje powiadomienia, jest w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, z Jednostkami OSP i Policją.

Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji.

                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Młodzieszyn

                                                                                                                                                                                  /-/ Monika Pietrzyk

 

 

Komunikat PSSE

Related posts

Skip to content