Kompleks Lekkoatletyczny w Młodzieszynie

W dniu 08.02.2019r., Gmina Młodzieszyn gościła Panią Annę Krupkę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki , Pana Macieja Małeckiego – posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz Panią Jolantę Gontę – Starostę Powiatu Sochaczewskiego.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Pietrzyk – Wójt Gminy Młodzieszyn,  Radni Gminy Młodzieszyn oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych.

Celem dzisiejszej wizyty, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. gen Stanisława Grzmota Skotnickiego, było oficjalne podpisanie umowy między Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez Panią Annę Krupkę i Gminą Młodzieszyn w imieniu której występowała Pani Wójt, Monika Pietrzyk, na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przebudowy kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m. – treningowy.

W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie  4 – torowa bieżnia okrężna o długości 400m i sztucznej nawierzchni, 6 – torowa bieżnia prosta o długości 130 m i sztucznej nawierzchni, stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku. Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia lekkoatletycznego, budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 26m x 56m i nawierzchni ze sztucznej trawy, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27m x 45m i sztucznej nawierzchni z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, budowę skoczni do skoku o tyczce, a także wykonanie odwodnienia bieżni i boisk, studzienek teletechnicznych, zasilania oświetlenia boisk, piłkochwytów boiska, kabin dla zawodników, zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni i wykonanie zagospodarowania terenu.

Termin zakończenia budowy określony został na dzień 30.06.2020r.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie kosztorysu z 2016r. wynosi 3 474 200,00 zł., z czego Ministerstwo udzieliło dofinansowania na kwotę 1 200 000,00zł.

„…Od kiedy objęłam funkcję Wójta Gminy, za jeden z głównych celów postawiłam sobie budowę takiego  kompleksu lekkoatletycznego w Młodzieszynie” – tymi słowami, na początku spotkania Pani Wójt, Monika Pietrzyk zwróciła się do zgromadzonych. Niewątpliwie, podpisanie umowy w dniu dzisiejszym to ogromny krok do urzeczywistnienia tego celu. Głos zabrała również Pani Anna Krupka, która wyraziła ogromne zadowolenie, z tego, że Ministerstwo może wesprzeć Gminę w realizacji tak ważnego i długo wyczekiwanego przez społeczność Młodzieszyna zadania.

„Cieszę się, że Młodzieszyn będzie miał piękny kompleks sportowy, że kolejne wsparcie rządu trafia na ziemię sochaczewską na tak potrzebny cel. Własnie w ten sposób wyrównujemy w mniejszych miejscowościach szanse społeczne, infrastruktury czy przedsiębiorczości. Gratuluję pani wójt Monice Pietrzyk, radnym i całej społeczności szkoły. I życzę wszystkim mieszkańcom Młodzieszyna, żeby ten nowoczesny stadion był impulsem nie tylko dla dzieci i uczniów, ale także dla tych, którzy będą chcieli oderwać się od komputera i postawią na aktywny tryb życia”, tymi słowami swoje zadowolenie wyraził Pan Maciej Małecki, który jako poseł na Sejm RP z ziemi sochaczewskiej zawsze wspiera lokalną społeczność w wielu działaniach i inwestycjach. Pani Jolanta Gonta, Starosta Powiatu,  również podziękowała za wsparcie i pomoc w realizacji tak ważnego zadania na ziemi sochaczewskiej.

Po oficjalnym podpisaniu umowy,  na ręce szanownych gości oraz Pani Wójt, Dyrektor Szkoły, Pani Małgorzata Malczewska złożyła serdeczne podziękowania, wyrazem których, oprócz ciepłych słów były kwiaty. Podziękowania złożyli również Radni Gminy. Następnie wszyscy udali się na zewnątrz, w celu zaprezentowania Gościom terenu inwestycyjnego, na którym powstanie kompleks lekkoatletyczny. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

  • 20190208_104110
  • 20190208_122145
Skip to content