Jubileusz 50-lecia OSP Budy Stare

„STRAŻACKIE WSPOMNIENIA – 50 LAT DZIAŁALNOŚCI OSP BUDY STARE”

„Budnicka” straż to jednostka o bogatej historii i licznych tradycjach, której członkowie przez wszystkie lata aktywnie i z oddaniem działali na rzecz pomocy potrzebującym, rozwój  swojej wsi, gminy. Choć początki działalności były bardzo trudne, gdy była potrzeba, wyruszali do akcji, poświęcali swój czas i pracę na rzecz niesienia pomocy innym. To właśnie dzięki  aktywnym staraniom członków OSP Budy Stare, we współpracy z Gminą Młodzieszyn, powstała nowa piękna remiza i świetlica wiejska w budynku dawnego domu kultury na wsi zwanego przez wszystkich Ludowcem, także po dziś dzień. Dzięki wieloletniej pracy i staraniom zarządów i członków naszej jednostki przez te wszystkie lata dokonały się liczne jej korzystne przemiany i rozwój. Nasza współczesna „budnicka” straż to jednostka wyspecjalizowana z bogatym zapleczem strażackim, wozami bojowymi i kompetentnie przygotowanymi do swojej pracy druhami i druhnami. Dzisiaj jesteśmy strażą, która może nieść szybką,  skuteczną i  profesjonalną pomoc potrzebującym a także prowadzić szeroką działalność społeczno – kulturalną i edukacyjną. Posiadamy bogatą historię i liczne tradycje, które kultywujemy po dziś dzień i przekazujemy przyszłym pokoleniom. Straż w Budach stała się nowoczesną jednostką OSP, ale jedno w tej straży pozostało bez zmian – „strażacki duch”.                I tak jak nasi poprzednicy „gdy zawyje syrena” zostawiamy wszystko i jedziemy, pomagać. Bo tacy byli, są i będą strażacy i strażaczki z OSP Budy Stare.

Ale dzisiejszej „budnickej” straży i nas strażaków nie byłoby, gdyby nie praca naszych poprzedników – naszych rodziców, dziadków, sąsiadów. Dawnych członków naszej strażackiej społeczności, którzy dzisiaj są już na „strażackiej” emeryturze, ale wciąż interesują się swoją strażą. Dlatego pragnąc upamiętnić ich działania, ocalić od zapomnienia ich wspomnienia i opowieści zrealizowaliśmy projekt „Strażackie wspomnienia – 50 lat działalności OSP Budy Stare” w ramach którego odbyły się spotkania z pierwszymi „budnickimi” strażakami, „Dni Otwarte”, konkurs plastyczny i wystawa zdjęć „Nasza budnicka straż” a 30 listopada 2019 roku uroczysta gala, podczas której podsumowaliśmy nasz projekt. Realizując projekt sukcesywnie poszukiwaliśmy i zbieraliśmy materiały o naszej straży i Ludowcu, spisywaliśmy strażackie wspomnienia i opowieści. Dzięki naszym poszukiwaniom udało się nam zdobyć ciekawe informacje o naszej straży a także pozyska wiele cennych pamiątek jak pierwsza strażacka pieczątka, mundury, czapki, legitymacje, odznaczenia czy zdjęcia z budowy starego „Ludowca”.

Efektem finalnym naszych działań było skomponowanie albumu w którym zawarliśmy historię naszej „budnickiej” straży, jak przekształcała się przez te ponad 50 lat, działania jej członków, strażackie tradycje i zwyczaje, opowieści pierwszych druhów naszej straży, jej założycieli i aktywnych działaczy. Album „Strażackie wspomnienia – 50 lat działalności OSP Budy Stare” to forma upamiętnienia i docenienia  pracy nie tylko strażaków, ale całego starszego pokolenia mieszkańców naszej wsi. Pierwsze bowiem działania pożarnicze, budowanie obecnej remizy – „Ludowca”, były działaniami całej naszej „budnickiej” społeczności, którą należy właściwie docenić i ocalić od zapomnienia.

Bo jak mówią słowa wiersza…

 

Lata przemijają, powoli mija czas

a straż w Budach pozostanie zawsze nam.

I chociaż różnie bywa bo życie różne jest

to zawsze pamiętamy strażacką naszą więź.

Strażakiem być to zaszczyt i honor wielki jest

to ciężka trudna praca i wyrzeczenia też.

Strażakiem być to pomóc gdy potrzebują nas

to pozostawiać bliskich i ruszać w każdy czas.

Nie ważne czy to w nocy, czy w dzień do akcji biec

bo takie powołanie i nasz „budnicki zew”.

Kolejne strażackie pokolenia zastąpią pewnie nas

a  nam pozostaną wspomnienia z minionych lat.

Więc pamiętajmy o tych co byli,

co naszą  straż stworzyli.

Bo bez ich trudu i pracy

Nie byłoby dzisiaj „budnickiej” straży.

Druhna

Małgorzata Kornacka

OSP Budy Stare


Projekt współfinansowany przez OSP Budy Stare i Gminę Młodzieszyn

w ramach realizacji  zadania „Strażackie wspomnienia – 50 lat działalności OSP Budy Stare”.

 

  • BeFunky-collage
  • BeFunky-collage(1)

 

Related posts

Skip to content