Informacja o XXIV Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję , że w dniu  14 września  2020 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w Gminnym  Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn  .

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki
  6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/102/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i zapytania
  10. Zamknięcie obrad.

 

Related posts

Skip to content