Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033.
5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania
7. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content