Informacja GZGK w Młodzieszynie

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie serdecznie chciałby podziękować za zrozumienie przekazywanych informacji i dokonywanie wpłat za świadczone przez Zakład usługi w przyjętej i obecnie obowiązującej formie. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji wydłużyliśmy termin płatności faktur do 30 dni. Obecne rozliczanie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie średniej z trzech ostatnich odczytów. Faktury dostarczamy w zaadresowanych kopertach rozdysponowywanych przez naszego inkasenta, umieszczanych w Państwa skrzynkach pocztowych.  W przypadku posesji nieposiadających skrzynek pocztowych, jeszcze raz uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem pod nr tel.: (46) 861-04-83) lub mailowy biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl, faktury możemy przekazać w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail, jednocześnie apelujemy o montaż skrzynek pocztowych co umożliwi nam lepszy kontakt z Państwem.  

Z wyrazami szacunku i uznania
kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

Related posts

Skip to content