Gmina Młodzieszyn z dofinansowaniem 50 tys. zł dla pięciu sołectw

Miło nam Państwa poinformować, że po raz kolejny Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” tzw. MIAS. Pięć sołectw z gminy Młodzieszyn otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć, które będzie stanowiło 50% inwestycji każdego sołectwa. Łącznie Gmina Młodzieszyn otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania dla pięciu sołectw w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. na zadania pn.:

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol”
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki”
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice”
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Stare Budy”
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice”

Monika Pietrzyk Wójt Gminy podkreśla: „Gmina Młodzieszyn nieustająco podejmuje działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i oszczędności poprzez kontynuację wymiany oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na energooszczędne lampy typu LED i montaż nowych znaków drogowych na terenie gminy. Wymiana lamp oświetlenia drogowego obniży zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz poprawi jakość oświetlenia, zapewniając lepszą widoczność w pasie drogowym. Lepsze oświetlenie i oznakowanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, jak również orientację w terenie służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja).”

Related posts

Skip to content