Kształcenie na odległość od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

w związku z wydaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń, z dnia 20 marca 2020 r.:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w okresie od 25 marca 2020 r.  do 10 kwietnia 2020 r. nauka  będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym proszę o zapoznanie się z komunikatem MEN na temat nowych regulacji prawnych, znajdującym się pniżej. 

Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN

Related posts

Skip to content