Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Młodzieszyn w sezonie 2016

W ramach zimowego utrzymania dróg za organizację i koordynację utrzymania ciągów komunikacyjnych w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

 1. za drogi krajowe – droga krajowa nr 50 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 722 32 79
 2. za drogi wojewódzkie – droga nr 575 oraz 577, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin-Płock RD 1
  tel. (24) 235 25 43; (24) 235 77 94
 3. za drogi powiatowe – droga Kamion-Witkowice-Sochaczew 3813W, Iłów-Budy Ił.-Młodzieszyn-Mistrzewice 3838W, Kmaion-Witkowice-Sochaczew 3813W, Młodzieszyn-Helenka-Żuków 3815W, Ruszki-Rybno 3819W, Stefanów-Witkowice 3814W, Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew
  tel. 46 862 25 68
 4. za drogi gminne – Urząd Gminy Młodzieszyn, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska
  tel. 46 864-17-61

Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Skip to content