Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo – doradcze

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Rozwoju” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich   na spotkania szkoleniowo – doradcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, które odpowiadają  warunkom przyznania pomocy realizacji i rozliczania projektów z zakresu:

2.2.1.   Premie na założenie działalności gospodarczej

2.1.1. Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Zainteresowanych zapraszamy:

28 listopada 2018 roku o godzinie 1300 do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.                  

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem    dla Rozwoju”  z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6.

Skip to content