Zamrożenie cen prądu i maksymalna cena prądu w 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, poniżej przekazujemy informację dotyczące wprowadzonych regulacji prawnych w związku zamrożenia cen prądu i maksymalnych cen prądu w 2023 roku. Informujemy, iż poniżej udostępnione Oświadczenia należy złożyć tylko i wyłącznie do swojego sprzedawcy energii elektrycznej (PGE lub ENERGA).

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH:

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 r. na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. z dnia 7 października 2022r.

Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

– do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych

– do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

– do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

– do 250 kWh rocznie – dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów (zużycie powyżej 2 MWh rocznie), muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i wymagane dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

Linki do oświadczeń:

https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH W TYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

– 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).

Aby ceny maksymalne za prąd zostały zastosowane od 01.12.2022r. odbiorca uprawnionych według w/w ustawy  musi złożyć Oświadczenie do 30 listopada 2022 r. – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002299

lub ze stron:

 https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

https://www.energa.pl/biznes/ceny-maksymalne

Więcej informacji na stronach Zakładów Energetycznych pod wyżej wskazanymi linkami.

Skip to content