Zakończone prace remontowe odcinka drogi gminnej nr 380303W w gminie Młodzieszyn.

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy końcowego odbioru robót zadania pn. „Remont odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 380303W w gminie Młodzieszyn” – tj. drogi relacji Helenów-Skutki-Młodzieszyn ul. Długa. Prace remontowe zostały wykonane przez firmę DROG-BET, Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

Gmina Młodzieszyn na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość całej inwestycji wyniosła 680 543,58 złotych. Dofinansowanie stanowi 80% wartości inwestycji tj. ok. 544 434,86 zł, wkład własny Gminy Młodzieszyn wynosi 136 108,72zł.

Zadanie objęło swym zakresem remont drogi o łącznej długości 1,840 km składający się z dwóch odcinków:

– pierwszy odcinek o długości 0,733 km od miejscowości Skutki w stronę Młodzieszyna,
 – drugi odcinek o długości 1,107 km ul. Długiej w Młodzieszynie (od skrzyżowania z ul. Polną w stronę drogi krajowej nr 50).

W ramach zadania została położona nowa nawierzchnia bitumiczna, składająca się z warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

„Dziękujemy ministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie i pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Młodzieszyn. Prace remontowe odcinka drogi gminnej nr 380303W ma ogromne znaczenie dla nas i dla naszych mieszkańców, ze względu na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia.” – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

 • 368395192_326378996837794_1497242658252040206_n
 • 368560263_876225183867600_6588937793356769064_n
 • 167051_b
 • 371541516_629230316085283_4740592069778002882_n
 • 366794429_228653860038433_9062682757394377018_n
 • 394754411_855705082709016_5705033548276980896_n
 • 395468413_261244796480361_3957387492005703336_n
 • 371537310_1033178644660453_358418613648872415_n
 • 167058_b
 • 363641267_1335220303776231_1668512965270107683_n
 • 1460x616
Skip to content