Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

UWAGA! Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 1 lipca
Do 1 lipca 2024 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
Termin składania zmian do wniosków również został wydłużony – do 16 lipca 2024 r.
Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.
Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 1 lipca, tj. do 26 lipca 2024 r. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 % należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.
Szczegółowe informacje oraz możliwość umówienia spotkania z pracownikiem MODR w Urzędzie Gminy Młodzieszyn pod numerem telefonu 723 436 326 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Link do strony:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wiecej-czasu-na-zlozenie-wnioskow2

Skip to content