Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu prosimy o przekazanie do Urzędu Gminy w Młodzieszynie informacji z nieruchomości na terenie Gminy Młodzieszyn, których właściciele byliby zainteresowani usunięciem  materiałów zabierających azbest na załączonym druku deklaracji.

Gmina Młodzieszyn będzie starała się pozyskać dotację na realizację tego zadania i tylko w przypadku pozyskania środków działanie to zostanie podjęte.

W przypadku pozyskania środków w formie dotacji pokrywane będą tylko koszty związane z usunięciem eternitu. Gmina nie będzie pokrywać kosztów związanych z wymianą pokrycia dachowego. Deklaracje prosimy składać do dnia 29 stycznia 2016 roku. Złożone po tym terminie będą uwzględnione przy następnym wniosku o dofinansowanie.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Skip to content