UROCZYSTE POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ POMIESZCZENIA SZKOLENIOWO – SOCJALNEGO W OSP BUDY STARE

13 maja 2023 r. w OSP Budy Stare odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sprzętu pożarniczego oraz pomieszczenia szkoleniowo – socjalnego, na który jednostka pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwa Mazowieckiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Fundacji Orlen.

Wśród gości byli m.in. Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie aktywów Panstwowych, Mirosław Adam Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Maciej Bieńczyk- Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie, Michał Jakubiak- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, Monika Pietrzyk -Wójt Gminy Młodzieszyn , Roman Stobiecki-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Grzegorz Pakoca- Naczelnik w OSP Witkowice, Andrzej Kornacki- Naczelnik  w OSP Kamion, Anna Sobieraj – Sekretarz Gminy, Małgorzata Zawadzka – Skarbnik Gminy, Sławomir Makowski – Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn, Katarzyna Żakowska- Radna Rady Gminy Młodzieszyn, Maciej Woźniak –  Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, Justyna Jackowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Ks. Jan Rawa- Proboszcz  parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie, Ks. Sylwester Łajszczak- Proboszcz  parafii św. Michała Archanioła w Kamionie, Druhny i Druhowie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku starszemu brygadierowi Tomaszowi Cybul- Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Następnie podczas hymnu wciągnięto na maszt flagę państwową.

Naczelnik OSP – Marcin Kornacki przywitał gości oraz przedstawił krótkie streszczenie na temat pozyskanych dofinansowań oraz podziękował wszystkim osobom , które się przyczyniły do ich pozyskania.

Kolejnym etapem uroczystości było poświęcenie agregatu prądotwórczego, zespołu pilarek i pomieszczeń szkoleniowo – socjalnych oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Na ręce Prezesa oraz Naczelnika OSP Budy Stare złożono kluczyki oraz akt przekazania pilarek.

Uroczystość zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali   jednostce pozyskanego sprzętu. Goście zabierając głos wyrażali słowa uznania strażakom za wszelkie dobro, służbę dla społeczeństwa, poświęcony czas w ratowaniu i niesieniu pomocy poszkodowanym, podkreślając jednocześnie zaangażowanie wójta
i skuteczność działań w pozyskaniu środków. 

Skip to content