Uroczyste podpisanie umów na realizacje zadań publicznych w Gminie Młodzieszyn

W Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań publicznych w Gminie Młodzieszyn.

Na spotkanie zostały zaproszone stowarzyszenia, które otrzymały dotację na 2024 r.

Gmina Młodzieszyn co roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Na zadania z powyższego zakresu gmina zabezpieczyła w budżecie 30 000,00 zł. 23 maja 2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert, w ramach którego 3 podmioty otrzymały dotację na łączną kwotę 30 000,00 zł na realizacje 5 zadań.

Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach, na zadanie pt. „ Wydanie Katalogu nagrodzonych prac plastycznych „Kocham Polskę … Ojczyzna Przyszłości” w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Władysława Ślewińskiego oraz wystawa pokonkursowa – 3 800,00 zł.
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Budy Stare, na zadanie pt. „Ocalić od zapomnienia budnickie wspomnienia… cz. II” – 8 200,00 zł.
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie „Kamionki” na zadanie „Wianki w Kamionie” – 3 000,00 zł.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Budy Stare, na zadanie pt. „Wiem jak pomagać – abc pierwszej pomocy” – 7 450,00 zł.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie „Kamionki” na zadanie pt. „Aktywnie w Kamionie” –  7 550,00 zł.

Bardzo dziękujemy i cieszymy się z aktywności organizacji pozarządowych na terenie  naszej gminy ponieważ takie działania integrują i aktywizują społeczność. Życzymy powodzenia w realizacji przedstawionych projektów.

 • P1270946
 • P1270953
 • P1270967
 • P1270966
 • P1270972
 • P1270977
 • P1270981
 • P1270988
 • P1270997
 • P1280001
 • P1280008
 • P1280012

 

 

 

 

Skip to content