Udział społeczeństwa w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że osoby, które są zainteresowane zgłoszeniem uwag lub wniosków do Raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.” Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania” będącego załącznikiem do Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą to zrobić w terminie od  7 kwietnia 2023 r. do 6 maja 2023 r.

Miejscem właściwym do składania uwag i wniosków jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, mogą być one wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Uwagi i wnioski można składać m.in. na adres mailowy: CPK.udzial@warszawa.rdos.gov.pl.

Informujemy, że Gmina Młodzieszyn przygotowała wzór uwag i wniosków, z którego mogą Państwo skorzystać. Dostępny jest on w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, u sołtysów oraz można go pobrać na stronie internetowej gminy http://mlodzieszyn.pl/ . Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Młodzieszyn w terminie do 4 maja 2023 r. lub indywidualnie przekazać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Uwagi i wnioski – WZÓR dla mieszkańców do pobrania

Skip to content