Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków o udzielenie pomocy przyjmowane do 15 marca 2024r. !

Informujemy, że producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2024 r. w biurach  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Kontakt do Powiatowego Biura ARiMR w Sochaczewie: tel. 46 861 83 58

Link do strony: https://www.gov.pl/web/arimr/straty-w-uprawach-w-2023-r–zlozono-526-tys-wnioskow-nabor-trwa-do-15-marca?fbclid=IwAR2aHml0eWDAQB3Pyt-2j1quvvaC8rDYqObnQ91M-9Wbwb9A6EdnDt_WqCk

 

 

 

 

Skip to content