Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju

W dniu 17 maja br., Prezes Mariusz Bieniek oraz Wiceprezes Sylwester Ziemkiewicz, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Prawie 320 mln zł., ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań takich jak: rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej, modernizację świetlic wiejskich, placów zabaw, remonty obiektów zabytkowych, oraz budowę odcinków dróg lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej, otrzyma 29 LGD z Mazowsza, które przygotowały najlepsze lokalne strategie rozwoju (LSR).Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR. W przypadku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Brochów, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo oraz Wyszogród, to kwota 6 mln zł.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” www.razem-dla-rozwoju.pl

Skip to content