Spotkanie wigilijne dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Młodzieszynie

W środę 20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Młodzieszynie zorganizowane wspólnie przez Wójta Gminy Młodzieszyn, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunów świetlicy. Spotkanie rozpoczęła wspaniała część artystyczna przygotowana przez dzieci ze świetlicy TPD, która wprowadziła wszystkich zebranych w świąteczny nastrój.

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wspólnie z zaproszonymi gośćmi złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia. Odczytano fragment Pisma Świętego, po czym zebrani podzielili się opłatkiem. Spotkanie nie byłoby w pełni udane gdyby nie świąteczne upominki. Dzieci otrzymały wspaniałe prezenty w postaci podwójnych zaproszeń do kina Odeon w Sochaczewie oraz paczek świątecznych, wypełnionych po brzegi słodkościami. Zakup prezentów był możliwy dzięki środkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uśmiechnięte twarze najmłodszych były najlepszym podziękowaniem za otrzymane prezenty. Przy wigilijnym stole i potrawach świątecznych, wszyscy zebrani długo dzielili się wrażeniami.

 • wigilia tpd (6)
 • wigilia tpd (2)
 • wigilia tpd (8)
 • wigilia tpd (18)
 • wigilia tpd (19)
 • wigilia tpd (21)
 • wigilia tpd (20)
 • wigilia tpd (22)
 • wigilia tpd (24)
 • wigilia tpd (25)
 • wigilia tpd (26)
 • wigilia tpd (27)
 • wigilia tpd (28)
 • wigilia tpd (29)
 • wigilia tpd (30)
 • wigilia tpd (31)
 • wigilia tpd (32)
 • wigilia tpd (33)
 • wigilia tpd (34)
 • wigilia tpd (35)
 • wigilia tpd (36)
 • wigilia tpd (37)
 • wigilia tpd (4)
Skip to content