SPOTKANIE – Nabory Zarządu Województwa Mazowieckiego

Termin:
08 czerwca 2015
w godz. 11.00-13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie

Temat spotkania:
Omówienie planowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2015r. naborów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Spotkanie poprowadzą pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content