Ścieżka edukacyjna i nowe nasadzenia w parku w Młodzieszynie

Gmina Młodzieszyn zakończyła realizację dwóch zadań pn.: „Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn” oraz „Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Młodzieszyn” na które otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej wysokości 86 tysięcy złotych.

W ramach pierwszego zadania pn. „Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn” w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” w zabytkowym parku w Młodzieszynie powstało 7 tablic poziomych (ławo-stoły) i 2 tablice pionowe wykonane z drewna zawierające informację o gatunkach ryb i ptaków. Celem zadania jest rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, umożliwiający stosowanie atrakcyjnych form i metod edukacji oraz poprawiający bezpośredni kontakt człowieka ze środowiskiem. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 36 tysięcy złotych, natomiast wartość całego zadania wyniosła 48 tysięcy złotych.

W ramach realizacji drugiego zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Młodzieszyn” w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” na terenie zabytkowego parku w Młodzieszynie wykonano zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzew oraz uzupełniono nasadzenia roślinności, m.in. cisy, róże i hortensje. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 50 tysięcy złotych natomiast wartość całego zadania wyniosła 67 tysięcy złotych.

Dziękujemy Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc i wsparcie w pozyskaniu dofinansowań, jak również Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Markowi Ryszce za kolejne przyznane środki finansowe dla gminy Młodzieszyn, które pozwalają na dalszy rozwój i upiększanie naszej gminy.

  • 318798676_2146829135528302_3600807647237397980_n
  • 318221761_530848208956671_6673609464009258097_n
  • 318460337_1452549521821704_8683035119548156690_n
  • 318190137_882296529466873_6048546717248019214_n
  • 318088505_2995204367447867_1028172055691167823_n
  • 318600093_675860137339829_1080582756200413651_n
  • 318947559_1301543927305997_3641955871207925097_n
  • 316359035_724698401965049_4372477481290054247_n
Skip to content