Przypominamy, że w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Do wniosku należy załączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

  • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w odniesieniu do gruntu, bydła, owiec, kóz, koni i świń będących w posiadaniu producenta rolnego.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń.

 

Druki do pobrania i złożenia:

 Osobiście w Urzędzie Gminy Młodzieszyn ul.Wyszogrodzka 25,  96-512 Młodzieszyn ( pokój Nr 7)

 lub na stronie www.mlodzieszyn.pl w zakładce: wnioski i druki

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 864 17 54

 

Skip to content