Przebudowa drogi w Janowie

Informujemy mieszkańców gminy Młodzieszyn o wykonaniu przebudowy drogi gminnej w Janowie na dz. nr ew. 36; 48 o długości 1.150 mb. W zakresie remontu wykonano: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w części swojego starego przebiegu droga znajdowała się na gruntach prywatnych, w ramach inwestycji wytyczono jej prawidłowy bieg, który wymagał częściowej zmiany gruntu w tym zdjęcie 30 cm warstwy humusu, wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, położno warstwę odsączającą z piasku 10 cm oraz warstwy kruszywa łamanego 15 cm a także wycięto kilkanaście drzew i zakrzaczenia.

Wartość prac to kwota – 127.075,19zł,-. Na realizację zadania pozyskano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych( FOGR) w wysokości 50% jej kosztów co daje kwotę – 63.537,59zł,-

Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności terenów położonych w bliskim sąsiedztwie z miastem i gminą Sochaczew oraz ożywienie budownictwa jednorodzinnego. Jednak najważniejszym celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz komfort dla mieszkańców gminy, ponieważ wiosenne roztopy i jesienne ulewy powodowały brak możliwości przejazdu.

  • drogajanow
  • drogajanow2
Skip to content