Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Uprzejmie informujemy, że szkoły z terenu gminy Młodzieszyn wezmą udział w „Ogólnopolskim programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich„, organizowanym przez instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.
Badania rozpoczną się we wrześniu i będą realizowane w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej informacji na stronie KRUS:
http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/program-badan-przesiewowych-sluchu-u-dzieci-z-terenow-wiejskich/

Skip to content