Prace remontowe dróg gminnych w gminie Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn realizuje i będzie kontynuować w najbliższym czasie prace remontowe dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych.

Naprawy dróg znajdujących się na terenie sołectw są realizowane według zgłaszanych potrzeb przez radnych i sołtysów, z którymi uzgadniany jest zakres prac.Prace na drogach gruntowych przeprowadzane są przy pomocy równiarki i walca drogowego. Polegają na przeprofilowaniu i wyrównaniu dróg oraz miejscowym uzupełnieniom ubytków w drogach poprzez uzupełnienie w zależności od potrzeb: pospółką, przekruszem, tłuczniem dolomitowym, a następnie zagęszczeniu przy pomocy walca drogowego.

Wykonane prace poprawią stan nawierzchni dróg gminnych, zapewniając lepsze warunki użytkownikom dróg.

Skip to content