Prace na drogach gminnych Gminy Młodzieszyn

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonych pracach na drogach gminnych. Pod koniec marca 2017 r. rozpoczęliśmy prace polegające na profilowaniu i zagęszczaniu walcem drogowym gruntowych dróg gminnych. Prace te są prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych Gminy Młodzieszyn, ponadto rozpoczęliśmy realizację funduszy sołeckich. Zrealizowaliśmy fundusz sołecki sołectwa Bieliny – Olszynki polegający na remoncie drogi poprzez nawiezienie z rozłożeniem kruszywa oraz pospółki drogowej.

Skip to content