W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Prace na drogach gminnych Gminy Młodzieszyn

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonych pracach na drogach gminnych. Pod koniec marca 2017 r. rozpoczęliśmy prace polegające na profilowaniu i zagęszczaniu walcem drogowym gruntowych dróg gminnych. Prace te są prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych Gminy Młodzieszyn, ponadto rozpoczęliśmy realizację funduszy sołeckich. Zrealizowaliśmy fundusz sołecki sołectwa Bieliny – Olszynki polegający na remoncie drogi poprzez nawiezienie z rozłożeniem kruszywa oraz pospółki drogowej.

Skip to content