Poświęcenie sprzętu i spotkanie opłatkowe w strażnicy OSP Kamion

W sobotę, 10 grudnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie odbyło się poświęcenie nowego sprzętu. Po poświęceniu odbyło się spotkanie opłatkowe.
Wśród gości byli m.in. Michał Orliński Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Macieja Małeckiego , Mirosław Adam Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Maciej Bieńczyk zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn , Roman Stobiecki Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Marek Stobiecki Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Anna Sobieraj Sekretarz Gminy, Małgorzata Zawadzka Skarbnik Gminy, Sławomir Makowski Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn, Maciej Woźniak Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, Justyna Jackowska Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Filip Kopka Radny Powiatu Sochaczewskiego, Prezesi, Naczelnicy, Druhny i Druhowie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Młodzieszyn.

Spotkanie otworzył Piotr Zygnerski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie, następnie ks. Sylwester Łajszczak, Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Kamionie dokonał poświęcenia quada będącego na wyposażeniu OSP Kamion, samochodu specjalnego-podnośnika będącego na wyposażeniu OSP Budy Stare, samochodu Ford Ranger będącego na wyposażeniu OSP Witkowice.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. -Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym wyjątkowym świątecznym czasie. Jest to bardzo dobry moment na podziękowania, ponieważ nasze jednostki OSP w tym roku otrzymały bardzo dużo prezentów. Każdego roku w budżecie gminy przeznaczane są środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ale sami bez Państwa wsparcia nie dali byśmy rady zrealizować tych inwestycji. Bardzo dziękujemy Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi jak i Adamowi Orlińskiemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowania. Dziękuję Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi za przyznane dofinansowania i wspieranie gminy Młodzieszyn. Dziękuję również Przewodniczącemu Rady Gminy Sławomirowi Makowskiemu oraz całej radzie za pomoc i wsparcie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu którzy wsparli nas w pozyskiwaniu środków dla naszych jednostek.

Kolejnym etapem uroczystości były przemowy min. Mirosława Adama Orlińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Michała Orlińskiego – Dyrektora Biura Poselskiego Macieja Małeckiego, Macieja Bieńczyka zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, Romana Stobieckiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Marka Stobieckiego Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy gratulowali jednostkom pozyskanego sprzętu. Goście zabierając głos wyrażali słowa uznania strażakom za wszelkie dobro, służbę dla społeczeństwa, poświęcony czas w ratowaniu i niesieniu pomocy poszkodowanym, podkreślając jednocześnie zaangażowanie wójta i skuteczność działań w pozyskaniu środków.

Na koniec uroczystości Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz druhowie z OSP Kamion wręczyli upominkowe kosze w podziękowaniu za pomoc i wsparcie. Ostatnie oficjalne słowo, należało do ks. Sylwestra Łajszczaka. Ksiądz proboszcz, odmówił modlitwę w intencji wszystkich strażaków, którzy poświęcają swój czas, zdrowie a czasem nawet życie dla dobra innych. Po modlitwie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 • 318089558_841017667149746_5125612224247914706_n
 • 317871175_562797925634010_3760864887178205951_n
 • 318519469_520180503377700_7589751290043776217_n
 • 318952592_716796002842903_7978528594677096817_n
 • 318442033_878094506718917_1816766676178750445_n
 • 319271631_3332654763673287_4481546154382107211_n
 • 318609092_546115293701058_4454329822013955755_n
 • 319238135_550921556502408_7120592851049361604_n
 • 318119179_821391549132630_1795794765891971527_n
 • 319195573_1161385557867255_2673486283102173559_n
 • 319213506_530569722323781_8174730798655058554_n
 • 318744990_477844004490140_7284280068157811891_n
 • 318494066_511099274324293_7832533007567059205_n
 • 318772123_1218186129098209_1426079899058899693_n
 • 319058323_3102445050054585_2597211587899229952_n
 • 318659684_440484618298246_223037662056154967_n
 • 318949013_3018378271797361_3136496485765966372_n
 • 319199263_517225283672593_7897650728803950442_n
 • 319269993_412565347663910_8063925642439978263_n
 • 318975272_531418978938788_5475273498124657660_n
 • 318378365_524666996059546_4323269907514164938_n
 • 319512087_662303385247097_1691945871037988279_n
 • 318671532_810157593413667_2089319118418714483_n
 • 318671394_1220819195482980_4472284809637508169_n
 • 318608046_1230838567468860_3692196487046735192_n
 • 318876704_1522237488294236_7676167664066787753_n
 • 318868353_1254207785142055_2484810080267840324_n
 • 317809606_3369964923270675_2703823826389754736_n
 • 318640656_1785054968516666_7358085473925714242_n
 • 319083355_683317256588044_7776039818410241947_n
 • 318899508_824030988828355_2693665608222016260_n
 • 318902618_1887523234919644_529158937604614997_n
 • 318904669_1202034937061976_2709810226903424648_n
Skip to content