W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Pora do przedszkola

 W miesiącu październiku 2014 r. została podpisana umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Pora do przedszkola”. Projekt został podzielony na trzy zadania.

W ramach zadania pierwszego wybudowano: place zabaw przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie za kwotę 103 512,68 zł, oraz doposażono place zabaw w Kamionie za kwotę 7 559,39 zł. i w Janowie za kwotę 10 087,85 zł.

W zadaniu drugim dostosowano łazienki w trzech szkołach podstawowych za kwotę 7 800,00 zł.

W zadaniu trzecim wyposażono pomieszczenia pięciu oddziałów klas zerowych w trzech szkołach podstawowych za kwotę 223 579,65 zł.

Ogólna wartość projektu po przetargu wyniosła 352 539,52 zł.

W dniu 27 maja 2015 r. dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw w Młodzieszynie, którym mogą się cieszyć najmłodsi mieszkańcy Gminy Młodzieszyn.

Skip to content