Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie nazw dwóch ulic w Janowie

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców miejscowości Janów oraz innych zainteresowanych podmiotów (realizujących swoje zadania na danym terenie) na temat proponowanych przez mieszkańców miejscowości Janów nazw ulic dla drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 45 obręb geodezyjny Janów-Ruszki i drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 48 obręb geodezyjny Janów-Ruszki.

Mieszkańcy dla wskazanych dróg zaproponowali:

– drodze położonej na dz. nr ewid. 45 obręb geodezyjny Janów-Ruszki – ul. Transportowa,

– drodze położonej na dz. nr ewid. 48 obręb geodezyjny Janów-Ruszki – ul. Podleśna.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w dniach od 20 lutego 2023 roku do 6 marca 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy protokół z konsultacji.

Protokół z konsultacji pdf

Skip to content