Podpisano umowy na wykonanie „Budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn”

14 lutego 2024 r. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie „Budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn” pomiędzy Gminą Młodzieszyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Młodzieszyn Monikę Pietrzyk a wykonawcą robót GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa kortów tenisowych – reprezentowanym przez Panią Danutę Giermakowską. Nie mogło również zabraknąć Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Młodzieszyn – Pana Leszka Borkowskiego, Pani Marzeny Cichy oraz Pani Małgorzaty Malczewskiej.

Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy 4 382 788,28 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   

Wkład własny gminy to 486 976,47 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 869 764,75 zł,

W ramach zadania powstaną dwa boiska wielofunkcyjne – przy Szkole Podstawowej w Kamionie oraz Szkole Podstawowej w Janowie.

Wybudowany zostanie również budynek zaplecza sportowego wraz z widownią przy nowo powstałym obiekcie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie oraz doposażony zostanie przyszkolny plac zabaw.

Jak podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk:

„Niezmiernie się cieszę, że te inwestycje w końcu zostaną zrealizowane. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego moim marzeniem było aby w naszej gminie powstała infrastruktura sportowa i rekreacyjna, która da lepszą przyszłość dla naszych dzieci oraz dorosłych. Uczniowie szkół oraz mieszkańcy czekają na budowę boisk w Janowie i Kamionie jak również poprawę infrastruktury sportowej. Te oczekiwania zostaną spełnione w najbliższym czasie. Warto dodać, że pozyskaliśmy także blisko 3 miliony na budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kamionie, ponad 11 milionów na budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie oraz blisko 230 tysięcy zł na budowę kortu tenisowego na terenie kompleksu lekkoatletycznego w Młodzieszynie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji.
Dziękuję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Janowie Panu Leszkowi Borkowskiemu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionie Pani Marzenie Cichy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie Pani Małgorzacie Malczewskiej za wzorową współpracę i pomoc w realizacji tych inwestycji. Dziękuję Radnym Gminy Młodzieszyn za wsparcie działań i dokonywanie trafnych wyborów na rzecz lepszej przyszłości naszych mieszkańców, poprzez przeznaczanie środków w budżecie stanowiący wkład własny gminy potrzebny do realizacji tych inwestycji.”

 

Baza sportowa w gminie wciąż się rozbudowuje, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Czekamy na realizację inwestycji, o czym będziemy Państwa jak zawsze informować.

  • P1250615
  • P1250626
  • P1250628
  • P1250629

 

Skip to content