Podpisanie umowy na Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Młodzieszynie.

29 stycznia 2024 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą PAPBUD sp. z o.o. będącą wykonawcą zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” dofinansowanego w kwocie 1 896 300,00 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. PAPBUD sp. z o.o., Lipowa 9D, 09-200 Piaski.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 935 000,00 złotych, w tym kwota w wysokości:

– 1 896 300,00 złotych pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

– 38 700,00 złotych stanowiące środki własne Gminy Młodzieszyn

 

W ramach zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zostanie wykonane:

– docieplenie fundamentów i ścian wraz z wymianą stolarki,

– elewacja cienkowarstwowa,

– remont schodów i wejść do klatek schodowych,

– opaska wokół budynku,

– wymiana dachu z płyt azbestowych na blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi,

– remont kominów,

– prace budowlane na poddaszu,

– oświetlenie awaryjne i instalacja odgromowa,

– przebudowa/modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła na paliwa stałe typu pellet.

 

„Cieszymy się, że udało nam się uzyskać środki przeznaczone na termomodernizacje budynku, która była tak bardzo potrzebna i długo wyczekiwana. Termomodernizacja pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.”-podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

 

 

Skip to content