Pismo dot. wyrażenia opinii w sprawie projektu decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającego projekt robót geologicznych dla budowy linii kolejowej .

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 28 maja 2024r. wystąpił do Wójta Gminy Młodzieszyn o zaopiniowanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek.

W załączeniu publikujemy otrzymany do zaopiniowania projekt decyzji (rozstrzygnięcia) .

Wójt wyda opinię w przedmiotowej sprawie po rozmowach z właścicielami działek, na terenie których planowane są prace geologiczne w tym z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatu Sochaczewskiego, Spółki Leśno Gruntowej wsi Kamion, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

O wydanej przez Wójta opinii będziemy Państwa informować na bieżąco.

projekt decyzji do zaopiniowania

 

Skip to content