Otrzymaliśmy pieniądze na nowe mieszkania w Nowych Mistrzewicach

W piątek 8 września br. w obecności radnych i mieszkańców gminy minister Maciej Małecki przekazał na ręce  wójt gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk promesę na ponad 3 mln złotych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice, gm. Młodzieszyn”. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne, pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat.

 

W ramach inwestycji powstanie od podstaw nowy budynek wielorodzinny dwukondygnacyjny w którym będzie wydzielonych 16 lokali mieszkalnych na działce gminnej nr 68/5 w miejscowości Nowe Mistrzewice. Inwestycja swym zakresem obejmie również zagospodarowanie terenu wokół budowanego budynku oraz budowę parkingu.

 

Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 3.775.299,45 zł z czego kwota dofinansowanie wynosi  3.020.239,56 zł.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż udało się pozyskać środki finansowe na realizację tej inwestycji, gdyż zapewni to nowe lokale socjalne osobom wymagającym wsparcia. Niestety obecne lokale socjalne są już bardzo stare, a ich stan techniczny nie pozwala na kolejne długoletnie użytkowanie. Pragniemy również serdecznie podziękować Ministrowi Maciejowi Małeckiemu  za pomoc w pozyskaniu tego dofinansowania.

 

Skip to content