Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Na co dzień zajmują się spawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto obchodzone jest 11 marca.

Z tej okazji Wójt Gminy Monika Pietrzyk wraz z Sekretarz Anną Sobieraj i Skarbnik Małgorzatą Zawadzką spotkały się z sołtysami z Gminy Młodzieszyn, by podziękować za całoroczną działalność. Święto było doskonałą okazją do wyrażania szacunku, a także podziękowania sołtysom za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W naszej gminie mamy 20 sołtysów, którzy każdego dnia próbują zmierzyć się z problemami wsi i jej mieszkańców.

Podczas uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne i drobne upominki. Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Ogólnopolski Dzień Sołtysa jest okazją do corocznego pielęgnowania tradycji spotkań gospodarzy wsi w naszej gminie.

Skip to content