Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 r. w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z zarządzeniem Nr 54.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022  r. w ramach „ Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022

o g ł a s z a   konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację w 2022 roku gminnego programu polityki zdrowotnej Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka  (osób od 65 roku życia) pn „Grypa 65 +” na lata 2018-2022.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ W BIP:

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-963-ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na.html

Skip to content