Nowe miejsca w przedszkolach Gminy Młodzieszyn

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach projektu Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” utworzono dwa nowe punkty przedszkolne – w Janowie i Kamionie, z kolei istniejące już przedszkole przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie zyskało nową ofertę edukacyjną.

Dzięki funduszom Unijnym, w Gminie Młodzieszyn działają trzy punkty przedszkolne w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie.
Inwestycja objęła: remont sal i łazienek, wyposażenie, zakup mebli oraz sprzętu TIK, dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych, pomieszczenia dostosowano do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, doposażono także place zabaw. Zaplanowano również zajęcia kształtujące zdolności psychoruchowe i motoryczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci, które wymagają takiego wsparcia. Środki wykorzystano także na szkolenia kadry nauczycielskiej oraz wynagrodzenia. Powyższy projekt realizowany jest w latach 2019-2020, z czego w roku 2019 na ten cel przeznaczono kwotę 223 514, 35 zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji szansę na edukację przedszkolną zyskało wiele dzieci, dla których do tej pory brakowało miejsc. Przedszkolaki skorzystają także z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. To kolejna duża inwestycja, która z sukcesem zostaje realizowana.” – mówi Wójt Gminy Monika Pietrzyk.

Wartość projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” wyceniono na 563 725,23 zł, a wysokość dofinansowania jakie otrzymała Gmina wynosi 448 884,79 zł.

  • przedszkole janow 2
  • przedszkole janow
  • przedszkole kamion (2)
  • przedszkole kamion (3)
  • przedszkole kamion (4)
  • przedszkole kamion (5)
  • przedszkole kamion (1)
  • przeszkole kamion (8)
  • przedszkole kamion (7)
Skip to content