Nadzwyczajna III Sesja Rady Gminy

Informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 r. ( poniedziałek ) o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna III Sesja Rady Gminy .

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II  Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Młodzieszyn
  7. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

Skip to content