Nadal trwa przebudowa drogi w Adamowej Górze

Nadal trwają prace związane z przebudową drogi w miejscowości Adamowa Góra. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w Gminie Młodzieszyn”.

Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.624.981,88 złotych, stanowiące 95% całej inwestycji. Łączna wartość zadania wyniesie 4.868.401,98 zł brutto. Inwestycja obejmuje 13 odcinków dróg o łącznej długości ok. 9,1 km oraz chodnik o długości 257 mb.

Przebudowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi o długości ok. 1,8 km na działce nr ew. 129 obręb geodezyjny Adamowa Góra. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami. Zostanie wykonana warstwa konstrukcyjna obustronnych poboczy wraz z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego, geosiatką wzmacniającą oraz na całej powierzchni przebudowywanej drogi zostanie położona warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.

Przypominamy o utrudnieniach i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych  prac.

 

Skip to content