Kort tenisowy w Młodzieszynie

Tenis ziemny to jeden z najpopularniejszych sportów, uprawiają go miliony ludzi na każdym kontynencie. Do dziś nie udało się ustalić skąd pochodzi i kiedy powstał. Natomiast wiemy już, że powstanie w tym roku w Młodzieszynie, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 226 730,00 złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”.

Planowany koszt inwestycji pn. „Budowa kortu tenisowego w gminie Młodzieszyn” przewidziany jest na kwotę 340 000,00 złotych, w tym:

  • 226 730,00 ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,
  • 113 270,00 ze środków własnych Gminy Młodzieszyn.

Budowa kortu tenisowego poprawi jakość życia mieszkańców gminy oraz osób odwiedzających, upowszechni kulturę fizyczną, sport i rekreację. Poprawi to warunki i uzupełni w swym zakresie istniejący kompleks lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Nowopowstały obiekt sportowy przyczyni się do aktywizacji sportowej dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Budowa nowej infrastruktury umożliwi kolejne atrakcyjne propozycje sportowe oraz efektywniejsze wykorzystanie rozszerzonej infrastruktury przez: aktywny wypoczynek, zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecznych warunkach; organizowanie imprez sportowych; organizowanie zawodów sportowych; poprawę wydajności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia; wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego; większy udział społeczności lokalnej w zajęciach rekreacji ruchowej.

Dziękuję Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz posłowi na Sejm Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków na realizację tego ważnego zadania dla naszej społeczności. – podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn, Monika Pietrzyk

Skip to content