Konsultacje społeczne projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 405 w miejscowości  Witkowice  

Szanowni Państwo ,

W dniach od 8 lutego 2024 r. do  8 marca 2024 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 405 w miejscowości  Witkowice.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem poddanym konsultacjom społecznym , który udostępnionym jest  pod adresem:

http://bip.mlodzieszyn.pl/dokument-1246-miejscowy_plan_zagospodarowania.html

Uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 405 w miejscowości Witkowice można  składać do Wójta Gminy Młodzieszyn na formularzu udostępnionym pod ww. linkiem  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2024 r.

Skip to content