Komunikat KRUS ws. terminu na opłacenie składek za III kw. 2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku tym:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:
• składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
• podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
• dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej:

– 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 106,00 zł
– 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 212,00 zł
– 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 318,00 zł
– 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 424,00 zł.
2) w ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu:
• rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł
za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,
• domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.
Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Skip to content