Kolejne dotacje od Marszałka dla Młodzieszyna

W dniu 1 czerwca w Żyrardowie, Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wspólnie ze Skarbnikiem Gminy Młodzieszyn Małgorzatą Zawadzką podpisały trzy umowy w ramach udzielonych Gminie Młodzieszyn dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację na realizację następujących zadań pn.:
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe” dla OSP Kamion w wysokości 150 tys. złotych w ramach programu „OSP-2023”.
„Modernizacja strażnicy w Witkowicach” w wysokości 40 tys. złotych w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na docieplenie garaży OSP Witkowice.
„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Młodzieszyn” w wysokości 20 tys. złotych w ramach programu „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.
W ramach zadania zostaną sfinansowane zabiegi sterylizacji i kastracji wraz z czipowaniem zwierząt z terenu gminy Młodzieszyn.
 
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za kolejne przydzielone wsparcie dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które bezpośrednio przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej naszych strażaków oraz za wkład w opiekę nad czworonożnymi przyjaciółmi naszych mieszkańców.
  • 348371689_176795735351726_5561635729417225394_n
  • 348383203_213519744948486_1779020843099902478_n
  • mazowsze
  • 348359174_522731443256467_6865602493706571523_n
  • 348358799_1428598361233182_5999090470025228054_n
Skip to content