Karta i Ozdoba Wielkanocna – podsumowanie konkursu, „Rodzinne Granie”-turniej w badmintona

02 kwietnia 2017r. w sali gimnastycznej w Janowie nastąpiło podsumowanie konkursu na kartę i ozdobę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Młodzieszyn, p. Moniki Pietrzyk. Gościem honorowym była przedstawicielka Urzędu Gminy w Młodzieszynie, pani Anna Sobieraj. W tegorocznej, trzeciej już edycji wpłynęło bardzo wiele prac ze szkół z terenu powiatu sochaczewskiego – SP Rybno, SP Brzozów, SP Iłów, SP Giżyce, SP Młodzieszyn, SP Kamion, SP Janów. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny i klasy 0, klasy I-III i klasy IV –VI, oddzielnie w kategorii karta świąteczna i ozdoba. Nagrodzono trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżniono 24 osoby. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz fantastyczne nagrody ufundowane przez panią wójt. Po podsumowaniu wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione zostały zlicytowane. Pozostałe można było zakupić na kiermaszu wielkanocnym. Dochód został przekazany na fundacje wspierającą leczenie naszej uczennicy, Dorotki Krzemińskiej. Uroczystość uświetniła grupa wokalna „Dens Babki” z Młodzieszyna pod kierunkiem pana Mariusza Chabra. Koncert został ciepło przyjęty przez publiczność, która gromkimi brawami nagradzała artystów po każdym wykonanym utworze. Finałem niedzielnego spotkania był turniej w badmintona pod hasłem „Rodzinne Granie”. Rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, dorośli. Głównym celem turnieju jest popularyzacja badmintona jako gry sportowo-rekreacyjnej, promowanie aktywności ruchowej oraz integracja społeczeństwa. Przebiegł w miłej i sportowej atmosferze przy fantastycznym dopingu publiczności.

Klasyfikacja końcowa:

W kategorii Szkoły Podstawowe:

I msc. Ignatowski Maciej – Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie

II msc. Stańczak Dawid – Szkoła Podstawowa w Janowie

III msc. Gołębiewski Adam – Szkoła Podstawowa w Janowie

 

W kategorii dorośli:

I msc. Ignatowski Paweł, Ignatowski Bartosz

II msc. Gołębiewski Łukasz, Uzdowski Marcin

III msc. Orliński Wojciech, Borkowski Leszek

Sędzia główny: Łukasz Gołębiewski.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację niedzielnej uroczystości, w szczególności pani wójt, Monice Pietrzyk za objęcie konkursu swoim patronatem i zakup nagród, przedstawicielowi Urzędu Gminy, pani Annie Sobieraj za  wręczanie nagród i pomoc podczas licytacji, nauczycielom i pracownikom szkoły za organizację, przeprowadzenie konkursu, za prace przy prowadzeniu imprezy oraz czuwanie nad jej właściwym przebiegiem, wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i ich opiekunom, mieszkańcom

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • 20170402_192221
 • 20170402_192229
 • 20170402_173855
 • 20170402_192255
 • 20170402_192316
Skip to content