IV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 20 czerwca  2024 r. / czwartek / o godz.  1500 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
  3. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  4. głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2023 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku w sprawie absolutorium,
  3. głosowanie uchwały w sprawie absolutorium.
 9. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content