Informacja

Wójt Gminy Młodzieszyn zaprasza mieszkańców Gminy na otwarte spotkanie na temat wskazania obszaru rewitalizacji wymagającego szczególnej interwencji tzn. zmian inwestycyjnych i społecznych przy wsparciu środków z UE.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Młodzieszynie.

Skip to content