W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja

Wójt Gminy Młodzieszyn zaprasza mieszkańców Gminy na otwarte spotkanie na temat wskazania obszaru rewitalizacji wymagającego szczególnej interwencji tzn. zmian inwestycyjnych i społecznych przy wsparciu środków z UE.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Młodzieszynie.

Skip to content