Informacja ze spotkania konsultacyjno – informacyjnego  w  ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla planowanej linii kolejowej na odcinku CPK – Sochaczew- Płock-Włocławek-Lipno.

Informujemy, że w dniu 26 października br. odbyło się zapowiadane  spotkanie konsultacyjne mieszkańców Gminy Młodzieszyn z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Wójtem Gminy w sprawie planowanej przez teren gminy Młodzieszyn inwestycji kolejowej CPK-Płock-Włocławek-Lipno. Celem spotkania była prezentacja założeń i różnych  wariantów przebiegu linii kolejowej, przekazanie informacji na temat procesu planowania i realizacji inwestycji, uzyskanie informacji na temat odszkodowań, wyrażenie uwag i przekazanie wniosków w zakresie prezentowanych wariantów.

Po krótkiej prezentacji  inwestycji  przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformowali mieszkańców o możliwości  wypowiadania się odnośnie inwestycji poprzez  wypełnianie  formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie CPK w wersji elektronicznej, lub papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy.    Następnie mieszkańcy licznie zadawali pytania i rozgorzała dyskusja na temat omawianej inwestycji. Przeważały głosy przeciwne realizacji każdego z przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowej i lokalizacji jej  na terenach gminy Młodzieszyn.  Obawy obecnych na spotkaniu dotyczyły między innymi: planowanych wysiedleń, wycen nieruchomości,  niepewnej przyszłości, obniżenia wartości nieruchomości sąsiadujących z terenami zajętymi pod realizację inwestycji.

Przedstawiono stanowisko Wójta Gminy z dnia 25 października 2022r. wydane w sprawie planowanej inwestycji kolejowej, w którym Wójt Gminy zapewniła mieszkańców, że  dołoży wszelkich starań, żeby mieszkańcy gminy Młodzieszyn nie ucierpieli w związku z inwestycjami planowanymi przez Centralny Port Komunikacyjny.

Wójt Gminy Młodzieszyn jest za rozwojem gminy jak i inwestycji CPK , ale w liniach przebiegu wariantu  jak najmniej inwazyjnego. Wójt Gminy zwróciła się do  CPK o ponowne  rozpatrzenie wniesionej  uwagi z dnia 06.03.2020r. i przeanalizowanie lokalizacji planowanej inwestycji po kątem obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz istniejącej zabudowy. Stanowisko Wójta Gminy podyktowane jest przejawem troski o interes i rozwój naszej Gminy, a także obawą o losy i sprawy naszych mieszkańców , którzy już czują się zagrożeni.

  • 312728997_421772883478400_1889198858237787311_n
  • 312122697_421772716811750_766970206373172484_n
  • 312404647_421772643478424_5637128059916562406_n
  • 313025278_421772743478414_440881035749869603_n
  • 312043918_421772660145089_262582643773031396_n
  • 311775897_421772893478399_9215713716812934480_n
Skip to content